Jak zjistit geolokaci zařízení Sigfox?

Last modified:


Sigfox nabízí 2 druhy služby geolokace, která je dostupná pro všechna zařízení v síti Sigfox a nezávislá na službě GPS.

Sigfox Atlas Native, která lokalizuje zařízení pomocí triangulace mezi základnovými stanicemi. Vzhledem k vzdálenosti stanic mezi sebou, se přesnost pohybuje spíše v rámci stovek metrů až kilometrů. 

Sigfox Atlas Wi-Fi, která lokalizuje zařízení za pomoci sítě + okolních Wi-Fi sítí (WPS/WFPS). Tato technologie má přesnost kolem desítek až stovek metrů (v závislosti na použitém poskytovateli služby WPS) při udržení relativně dlouhé výdrže baterie (oproti GPS).

Jak zjistit geolokaci mého zařízení?

Zjišťování geolokace je prémiová, příplatková služba. Je třeba mít uhrazený poplatek za její použití, popř. je zpravidla k dispozici pro vývojové kity (devkity) aktivované přes portál Sigfox Buy.

1) Ověření, zda má mé zařízení aktivovanou službu geolokace:

a) Otevřít detail mého zařízení: menu DEVICE - kliknutí na ID příslušného zařízení otevře stránku s podrobnými informacemi o zařízení

b) V řádku Contract - kliknutí na název kontraktu otevře stránku s podrobnými informacemi o kontraktu:

c) Pokud v sekci Options vidíme Sigfox geolocation service: Network location - znamená to, že na kontraktu je služba Atlas Native k dispozici, a můžeme přistoupit k nastavení. Pokud zde uvidíme Sigfox geolocation service: None - je třeba službu přikoupit.

2) Vytvoření callbacku

Geolokace zařízení není počítána, dokud není vytvořen příslušný callback. Callbacky slouží pro odesílání dat z platformy Sigfox Backend do externích platforem a aplikací.

Callbacky jsou definovány na úrovni DEVICE TYPE pro celou skupinu zařízení.


a) Otevřít detail mého zařízení

b) V řádku Device type: kliknutím otevřeme přidružený Device type

c) V levém menu vybereme CALLBACKS - New - Custom callback

d) Vyplníme parametry nutné pro úspěšné počítání lokace zařízení:

  • Type: SERVICE - DATA_ADVANCED
  • Channel: URL
  • Url pattern: pokud již máme k dispozici platformu na odchytávání callbacků, zde zadáme příslušný tvar její URL. V opačném případě je třeba vyplnit jakoukoliv adresu, např. http://example.com/
  • Use HTTP Method: POST
  • Content type: application/json
  • Body: můžeme použít libovolné dostupné proměnné z nabídky "Available variables" výše, pro účely počítání geolokace však potřebujeme minimálně proměnnou "computedLocation". Formát tedy může být např. následující:
{
 "zarizeni": "{device}",
 "cas": {time},
 "lokace": {computedLocation}
}
  • Stiskem OK callback uložíme
3) Ověření geolokace zařízení

Nyní je třeba zajistit, aby zařízení odeslalo zprávu. Zjištěná geolokace zařízení je vždy vypočítána z poslední přijaté zprávy ze zařízení.

Ve chvíli, kdy zpráva dorazila na Sigfox Backend, můžeme geolokaci zjistit několika způsoby:


a) Náhledem do sekce LOCATION v detailu zařízení. Uvedeny jsou souřadnice a rádius přesnosti:

Latitude : 50.05242654153604
Longitude
: 14.418880313913217
Radius
: 10095 meters

b) Odchycením callbacku do vlastní platformy nebo aplikace

c) API voláním. V tomto případě konkrétně metodou:

https://api.sigfox.com/v2/devices/{id}

lokace je vedena v proměnné:

lastComputedLocation

Pomohl Vám tento článek?