Jakým způsobem získávat data ze zařízení a systémů Sigfox?

Last modified:


Data z vašich zařízení je ve většině případů třeba dále zpracovávat, vyhodnocovat, vizualizovat, apod.

Data lze ze systému Sigfox Backend získávat několika způsoby: Callbacky, API voláním a manuálním exportem.

Pro integraci do vašich platforem a aplikací jsou vhodné především právě callbacky a REST API.

Každý ze způsobů je vhodný pro jiné použití.

Callbacky

Callback je jednostranný HTTP požadavek, odeslaný serverem Sigfox na server vaší aplikace nebo platformy.

Tento požadavek může obsahovat data z vašich zařízení, spolu s dalšími volitelnými proměnnými.

Callback je odeslán na váš server ihned poté, kdy je obdržena zpráva ze zařízení.

Callbacky jsou definovány na úrovni Device type, tedy pro celé skupiny zařízení.

Jsou vždy spuštěny nějakým eventem (obdržena nová zpráva, nové zařízení registrováno apod.)

Callbacky jsou primárně vhodné na získávání obsahu zpráv ze samotných zařízení.

Callbacky lze nastavit v menu:

  • DEVICE TYPE - ["Váš Device type"] - CALLBACKS - New

Je možné nastavit custom callback (vlastní), nebo využít některé z integrovaných platforem (AWS, Microsoft Azure, IBM Watson).

Podrobná dokumentace callbacků je k dispozici v sekci Backendu pro vytvoření callbacku, nebo pro přihlášené uživatele pod tímto odkazem: Callbacks documentation

API

Sigfox implementuje také REST API volání, která jsou obousměrná. Lze tedy spouštět i požadavky ze serveru vaší aplikace nebo platformy na servery Sigfox kdykoliv je to potřeba.

Pomocí API volání lze např. registrovat nová zařízení, spravovat jejich atributy, zjištovat pokrytí konkrétních lokalit apod., bez nutnosti vstupu do samotné platformy Sigfox Backend.

Přístup k API je autorizován na úrovni celé zákaznické skupiny (Group). Před použitím API volání je třeba vytvořit a nastavit alespoň jedno přístupové oprávnění:

  • V menu GROUP - ["Vaše skupina"] - API ACCESS - New

Veřejná dokumentace API metod dle oprávnění DEVICE_MANAGER[W] je k dispozici zde.

Dokumentace na základě právě použitého profilu API oprávnění je k dispozici zde: YAML resp. JSON

API voláním není vhodné např. periodicky stahovat obsah zpráv ze zařízení.

Z důvodu ochrany před nadužíváním takových volání implementuje Sigfox API limity na konkrétní metody.

API endpointy přijímají a vracejí data v JSON formátu, s příslušnou hlavičkou "application/json".

Další dokumentace k API je k dispozici zde: API documentation

Manuální export

Některá data (např. seznam vašich zařízení) lze z Backendu získávat jednorázově i jednoduchým manuálním exportem do CSV.

Naleznete jej v příslušných sekcích (např. DEVICE) pod ikonou CSV souboru.


Pomohl Vám tento článek?