Jak získám přehled aktivovaných zařízení za poslední měsíc?

Last modified:


Nejlepším způsobem, jak získat přehled aktivovaných zařízení ve vlastní skupině a datumy jejich aktivace je exportem ze systému Sigfox Backend.

Jak exportovat přehled aktivovaných zařízení?

Po přihlášení do Sigfox Backend se v horním menu přepneme do záložky GROUP, a po zvolení příslušné skupiny následně v levém menu na položku CONTRACTS.

Kliknutím na název kontraktu (Contract name) si otevřeme jeho detail.

Pokud máme pod svou skupinou aktuálně používaných kontraktů více, je třeba export provést zvlášť pro každý jednotlivý kontrakt.

Kliknutím na položku ASSOCIATED DEVICES v levém menu si zobrazíme přehled všech zařízení, která aktuálně čerpají tokeny z tohoto kontraktu. Nevidíme zde tedy žádná zařízení z jiných kontraktů, ani žádná zařízení, která už jsou pod naší skupinou přidána, ale zatím nevysílala (tedy nejsou aktivována). Jeden kontrakt může být přiřazen více Device typům, můžeme zde tedy v takovém případě vidět zařízení napříč více Device typy.

Ve sloupci Activation date vidíme datum a čas, kdy bylo zařízení aktivováno. V praxi se tedy jedná o datum odeslání první placené zprávy.

Pokud sloupec Activation date v přehledu nevidíme, můžeme si jej zobrazit kliknutím na ikonu ozubeného kola a úpravou viditelných sloupců.

Jako poslední krok provedeme export těchto zařízení do CSV souboru pro následné zpracování.

V řádku s modrofialovými ikonami přímo nad tabulkou kliknutím na ikonu CSV souboru otevřeme možnosti exportu.

Zde zvolíme sloupce, které chceme exportovat (modře označené se exportují). V tomto případě potřebujeme minimálně sloupec Activation date, Id, Name, apod.

Označíme Export mode: All (v opačném případě by se exportovala jen aktuálně viditelná stránka).

Po kliknutí na tlačítko Export bude odkaz na stažení výsledného souboru zaslán na naši uživatelskou emailovou adresu.

Výsledkem je CSV soubor s hodnotami oddělenými středníkem, vhodný pro následné zpracování např. v tabulkovém editoru, apod.


Pomohl Vám tento článek?