Jak zpřístupnit část zařízení jinému uživateli?

Last modified:


Může nastat situace, kdy je třeba zpřístupnit pouze některá z našich zařízení jinému uživateli, správci, administrátorovi, nebo např. technikovi ze země, která spadá pod jiného Sigfox operátora, než naše skupina.

Vhodným způsobem jak toho dosáhnout je přesun příslušné části našich zařízení do tzv. podskupiny a následné vytvoření profilu uživatele s přístupem pouze do této podskupiny.

Vytvoření podskupiny

Proč je třeba vytvářet podskupinu? Pokud bychom přidali nového uživatele k naší běžné skupině (Group), uvidí tento uživatel všechna naše zařízení. Protože zároveň není možné omezit přístup jen na konkrétní Device type, jediným způsobem, jak povolit viditelnost pouze části našich zařízení je vytvoření podskupiny. Novému uživateli dáme přístup pouze k ní, neuvidí tak na zbylá zařízení (ani Device typy, ani uživatele apod.) v naší hlavní skupině.

 • v horním menu zvolíme GROUP - New
 • kliknutím zvolíme naši hlavní skupinu (Parent group)
 • vyplníme její název, popis a potvrdíme Ok


Přesun zařízení

V nové podskupině potřebujeme vytvořit alespoň jeden Device type, do kterého budeme přesouvat zařízení.

Nemusí mít shodný název, ale je třeba aby měl stejné parametry a především stejný přiřazený kontrakt jako původní Device type.

Pokud bychom přesouvali zařízení mezi Device typy, které mají odlišný kontrakt, dojde u těchto zařízení k načerpání nového tokenu a nevratné ztrátě tokenu původního (zjednodušeně bychom za ně museli zaplatit znovu).

Po vytvoření nového Device type provedeme samotný přesun:

 • v horním menu zvolíme DEVICE - Transfer series
 • šipkou směřující doprava rozbalíme naši skupinu a zvolíme podskupinu kliknutím
 • seznam přesouvaných zařízení můžeme nahrát buď ze souboru (jeho formát je specifikován pod ikonou otazníku), nebo ručním vyplněním pole Identifiers list (vypsáním ID zařízení)
 • můžeme ponechat historii zpráv zaškrtnutím Keep history, a necháme zaškrtnutou volbu Activable - zařízení budou ihned aktivní
 • Přesun potvrdíme Ok, měl by proběhnout prakticky ihned


Založení nového uživatele

V posledním kroku založíme nového uživatele pro správu přesunutých zařízení.

 • v horním menu zvolíme USER - New
 • vyplníme údaje
 • tlačítkem Select a group uživateli přiřadíme nově vytvořenou podskupinu
 • vybereme příslušnou roli:
  • pro standardní správu a editaci zařízení zvolíme roli DEVICE MANAGER [W]
  • pouze pro čtení, bez možnosti editace zařízení můžeme použít roli DEVICE MANAGER [R]

Nově vytvořenému uživateli přijde na zadanou emailovou adresu zpráva ze systému Sigfox Backend, s odkazem na vytvoření hesla a přihlášení do systému.


Pomohl Vám tento článek?