Jak předplatit konektivitu pro zařízení?

Last modified:


Ve chvíli, kdy máme zakoupena nebo vyrobena zařízení určená pro síť Sigfox, je třeba pro ně předplatit konektivitu do sítě. Bez předplatného nebudeme z našich zařízení dostávat žádné zprávy.

Následující návod předpokládá, že máme podepsané smlouvy o obchodní spolupráci a přístupu k systémům s operátorem Sigfox (pro Českou republiku SimpleCell).

Pokud jste ve fázi testování zařízení, nebo máte pouze jednotky kusů a potřebujete je pouze rychle aktivovat, pokračujte zde: Jak zakoupit licenci pro testování zařízení Sigfox

Sigfox Connect

Systém Sigfox Connect slouží pro simulaci a zakládání objednávek konektivity do sítě Sigfox. Přístupy do systému vám vytvoří váš operátor Sigfox (pro Českou republiku SimpleCell) na základě podepsaných smluv.

Získání konektivity pro vaše zařízení sestává ze tří navazujících kroků:

 1. Vytvoření cenové nabídky (Quote)
 2. Vytvoření objednávky (Order)
 3. Vytvoření kontraktu (Contract)

Po vytvoření kontraktu k němu můžeme v systému Sigfox Backend přiřadit příslušná zařízení a začít z nich přijímat zprávy.


1. Vytvoření cenové nabídky a objednávky

Po přihlášení do Sigfox Connect:

 • v menu QUOTES zvolit GET A QUOTE
 • zde můžeme zvolit příslušný tarif podle předpokládáného objemu zpráv (Subscription Level)
 • dobu trvání konektivity (Subscription Duration)
 • předpokládaný počet nasazených zařízení (Forecast number of devices)
 • a prémiové možnosti:
  • počet Test Frames (počet zpráv, které zařízení může zdarma odeslat po nasazení, než dojde k čerpání konektivity)
  • služba geolokace zařízení

Kliknutím na tlačízko GET A QUOTE získáme předpokládaný cenový přehled. Je možné se vrátit o krok zpět a hodnoty upravit.

Pokud nám nastavení vyhovuje, cenovou nabídku libovolně pojmenujeme (Quote Reference), uložíme (Save Quote) a zvolíme vybraný plán (Pay As You Grow nebo Commited Volume).

V posledním kroku kliknutím na Order now vytvoříme konečnou objednávku.

2. Vytvoření a přiřazení kontraktu

Na základě objednávky je třeba vytvořit ještě tzv. kontrakt tlačítkem Create a contract.

Je možné upravit některé parametry kontraktu jinak, než jak jsou definované objednávkou.

Typicky např. můžeme mít na objednávce dva kontrakty - jeden s povolenou geolokací a druhý s vypnutou. Ke kontraktu, kde je geolokace vypnutá můžeme přiřadit následně ta zařízení, u kterých lokaci nepotřebujeme zjišťovat, a nebudeme tak za tuto službu u nich platit zbytečně.

Teprve tímto krokem je založena entita (contract), kterou vidíme v backendu a můžeme s ní pracovat při správě zařízení.

Po přihlášení do systému Sigfox Backend můžeme k tomuto nově vytvořenému kontraktu řadit naše zařízení.

V menu DEVICE TYPE - New vytvoříme nový Device type a přiřadíme mu kontrakt.

Nyní můžeme do tohoto Device type začít přidávat naše zařízení.


Pomohl Vám tento článek?